Πηγή ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Υποχρεωτική η επίδειξη για όλους τους εργαζόμενους Newsroom Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 22:57 Οι εργαζόμενοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οφείλουν να επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, είτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19, είτε βεβαίωση εμβολιασμού, είτε βεβαίωση θετικού

Πηγή: news.makedonias.gr