Κρίσιμες οι συζητήσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο για το τελικό σχέδιο με βάση το οποίο θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου. Μετέχουν στην ΑΜΚ όλοι οι «παλαιοί» ξένοι μέτοχοι της τράπεζας. Στις 16 Απριλίου το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο που θα εγκρίνει το μοντέλο και τους όρους.

Πηγή: Εuro2day.gr