Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ωστόσο συνοδεύτηκε και από μικρότερης τάξης μεγέθους επιδείνωση του εύρους πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την απόδοση των 10ετων γερμανικών ομολόγων.

Πηγή: Εuro2day.gr