Θα εκδοθούν 1,2 δισ. μετοχές με εύρος διάθεσης μεταξύ 1 με 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Το 15% της έκδοσης σε Έλληνες επενδυτές. Το χρονοδιάγραμμα και πότε κλειδώνει το bonus προτιμησιακής κατανομής. Ενισχύονται οι προσδοκίες για anchor investor.

Πηγή: Εuro2day.gr