“Είχα φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι τελείωσε για εμάς”

Πηγή: ilovestyle.com