• Ήλιος σε Ζυγό,Ιχθείς,Καρκίνο,Λέοντα,σπανιότερα Διδύμους
  • Σελήνη σε Ζυγό,Ιχθείς,Καρκίνο,Λέοντα,σπανιότερα Διδύμους
  • Αφροδίτη σε Ζυγό,Ιχθείς,Λέοντα,Διδύμους,Τοξότη,Σκορπιό
  • Άρης σε Ζυγό,Ιχθείς,Διδύμους,σπανιότερα Καρκίνο, Κριό
  • Ωροσκόπος σε Ζυγό,Ιχθείς,Λέοντα,Καρκίνο,σπανιότερα Κριό
  • Ήλιο στον 5ο ή 7ο οίκο
  • Σελήνη στον 5ο ή 7ο οίκο
  • Άρη στον 5ο ή 7ο οίκο
  • Αφροδίτη στον 1ο, 5ο, 7ο, σπανιότερα 12ο οίκο
  • Όψεις Αφροδίτης/Ήρας(Juno)
  • Όψεις Ήλιου/Σελήνης/Ωροσκόπου

Πηγή: asteriskos.wordpress.com