“Ο κ. Ευάγγελος Α. Βαΐτσης είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας”, αναφέρει η Παίρης.

Πηγή: Εuro2day.gr