Μένω σπίτι και κάνουμε πράγματα για να χτίσουμε ένα γερό ανοσοποιητικό, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών της υγείας.

Πηγή: ilovestyle.com