Πιστή στις υποσχέσεις της, η PCI-SIG ανακοίνωσε τις επίσημες προδιαγραφές του προτύπου PCIe 6.0, το οποίο αναμένεται ότι θα φέρει ταχύτητα μεταφοράς …

Πηγή: techgear.gr