Σας καλούμε να παραστείτε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
2. Έγκριση της αριθ. 168/2019 …

Πηγή: pelop.gr