Παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς των εκδοθέντων από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έκτοτε Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) των υποψήφιων οδηγών, λόγω των δυσχερειών που έχουν επιφέρει στη σχετική διαδικασία τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid-19. Ειδικότερα, παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς των Δ.Ε.Ε. με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός […]

The post Παρατείνονται για 4 μήνες τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών first appeared on Autoblog.gr.

Πηγή: Autoblog.gr