Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης συνεισφέρουν σημαντικά στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό άνω του 49% του συνολικού τζίρου.

Πηγή: Εuro2day.gr