Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται από το κτίριο…

Πηγή: thepaper.gr