(Πηγή: www.newsauto.gr) Τι περιλαμβάνουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Την Ελλάδα και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης. Βασικό θέμα του Συμβουλίου αποτέλεσε η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Πηγή: news.makedonias.gr