Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την ανεργία – Το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15 έως 24 ετών) παραμένει πάνω από το 25% στην Ελλάδα.

Πηγή: newsbomb.gr