“Εδώ δεν είναι πόλεμοες” ακούγεται από την ελληνική όμαδα με του παίκτες της τούρκικης ομάδας να απαντούν

Πηγή: ilovestyle.com