(Πηγή: www.in.gr) Μια σειρά σοβαρών και αλληλοενισχυόμενων κραδασμών —η πανδημία COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επακόλουθες επισιτιστικές και ενεργειακές κρίσεις, ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η διόγκωση του χρέους, καθώς και η κλιματική έκτακτη ανάγκη — έπληξαν την παγκόσμια οικονομία το 2022. Η παγκόσμια ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα

Πηγή: news.makedonias.gr