(Πηγή: www.newsauto.gr) Έως και 60% παραπάνω πληρώνουν τα καύσιμα στην Ουγγαρία όσοι προέρχονται από τις γειτονικές χώρες. Η Ουγγαρία, όπως και πολλές χώρες, προσπαθούν -αυτή την εποχή- να μειώσουν τον αντίκτυπο μιας οικονομικής ύφεσης. Έτσι, ένας τρόπος για να το κάνει αυτό είναι να χρεώσει περισσότερο τα καύσιμα σε οδηγούς

Πηγή: news.makedonias.gr