Μια τοποθέτηση που έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς γίνεται από έναν άνθρωπο, που δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, ενώ

Πηγή: news.makedonias.gr