Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις ελληνικές startup επιχειρήσεις καθώς και το σύστημα που τις υποστηρίζει. Περισσότερες από τις μισές ιδρύθηκαν στην Αθήνα, 8 στις 10 διευθύνονται από άντρες. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται. Μισθοί και προοπτικές.

Πηγή: Εuro2day.gr