Ο Αχιλλέας Μάμαλης πέρα από Διευθύνων Σύμβουλος εξελέγη και Αντιπρόεδρος.

Πηγή: Εuro2day.gr