Το οποίο βρίσκει στηρίγματα για να κινηθεί σε θετικά εδάφη και να επιβεβαιώσει την επανάκτηση των 650 μονάδων.

Πηγή: Capital.gr