Αυξημένη ζήτηση καθώς τα ποτάμια που στερεύουν δυσκολεύουν τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Πηγή: Capital.gr