Στην αίτηση ζητείται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 18.06.2019 αίτησης της τράπεζας Eurobank περί υπαγωγής της Εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Πηγή: Εuro2day.gr