Στους νέους τρόπους καλλιεργειών με εξατομικευμένες συμβουλές προς τους αγρότες που θα συνεισφέρουν σε εξοικονόμηση πόρων 30-35% με την εφαρμογή

Πηγή: news.makedonias.gr