Τα αποτελέσματα προ φόρων ξεπέρασαν τα 6 εκ., όταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσίαζαν ζημία.

Πηγή: Εuro2day.gr