Πρόκειται για μια εκπομπή διαβόητη για τη σκληρότητα των “ανακρίσεων»…

Πηγή: thepaper.gr