Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Εuro2day.gr