Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €12,97 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και €32,48 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι €9,18 εκατ. και €25,74 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Πηγή: Εuro2day.gr