Οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν την πορεία των εμπορικών συνομιλιών μετά τις αντικρουόμενες αναφορές για την πρόοδο που έχουν πετύχει τα δύο μέρη.

Πηγή: Capital.gr