Τρία κομμάτια αποτελούν την πρωτοποριακή σειρά Grafeiphobia.

Πηγή: ilovestyle.com