Πηγή: https://hellasjournal.com Σύμβολο υπερβολικών δαπανών το Boeing 787 Dreamliner λέει ο Ορμπαδόρ. Photo via twitter […]

Πηγή: news.makedonias.gr