Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία της πανδημίας, το 2021 ξεκίνησε θετικά για τις χρηματιστηριακές αγορές.

Πηγή: Εuro2day.gr