Με ισχυρή ώθηση από τη μετοχή της Coca Cola και στηρίξεις από ενέργεια και κατασκευές.

Πηγή: Capital.gr