Επιχειρείται προσέγγιση των 870 μονάδων με σημαντικά βελτιωμένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Πηγή: Capital.gr