“Μαύρη τρύπα» το εκπαιδευτικό σύστημα16.05.2018

  • Παιδεία

Στον… βρόντο οι δαπάνες (κράτους και γονέων), σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ, και πως τα Μνημόνια έφεραν καταστροφή

Ρεπορτάζ
Αντώνης Τριανταφύλλου

Διαχρονικά υποχρηματοδοτημένο, χωρίς ουσιαστική μακροπρόθεσμη πολιτική επενδύσεων και ανάπτυξης και αναποτελεσματικό αποδεικνύεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα και οι κρατικές δαπάνες αλλά και οι σημαντικοί οικονομικοί πόροι που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για τη φανερή και τη “σκιώδη» εκπαίδευση να μην έχουν την απαιτούμενη αποδοτικότητα. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) στην ογκωδέστατη έκθεσή του για την εκπαίδευση στη χώρα μας.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι τα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας που υιοθετήθηκαν κατά την περίοδο της ύφεσης επηρέασαν σημαντικά το ύψος τόσο της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης όσο και τις δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο 2005-2015 το σύνολο της δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά 9,3%, από 8,369 δισ. ευρώ το 2005 σε 7,593 δισ. ευρώ το 2015. Επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή καταγράφεται συνολική αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση. Την περίοδο 2005-2009 η δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση στη χώρα κατέγραψε αύξηση κατά 17,2% ή 1,441 δισ. ευρώ, ενώ την αμέσως επόμενη πενταετία 2009-2014 καταγράφεται μείωση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση κατά 22,6%.

Η οικονομική ύφεση επηρέασε συνολικά τις δαπάνες για την εκπαίδευση, είτε πρόκειται για κρατική χρηματοδότηση είτε για έξοδα των νοικοκυριών. Για φροντιστήρια προετοιμασίας μαθημάτων την περίοδο 2011-2014 καταγράφηκε μείωση δαπανών κατά 14,5%. Αντίθετα, οι δαπάνες για ξένες γλώσσες ενισχύθηκαν κατά 13,4%. Ο κλάδος των φροντιστηρίων και οι παροχές υπηρεσιών εκπαίδευσης “σκιώδους» και μη αποδείχτηκε από τους ανθεκτικότερους κλάδους της αγοράς, καταγράφοντας μειώσεις μόνο από το 2011 και μετά.

Συνολικά, την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται μείωση δαπανών για φροντιστήρια, φύλαξη, μελέτη. Το 2015 οι δαπάνες για “σκιώδη εκπαίδευση» ανήλθαν σε 1,326 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 33,9% των συνολικών δημόσιων δαπανών.
Αυτό αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, αν οι παρεχόμενες από το κράτος εκπαιδευτικές υπηρεσίες ήταν επαρκείς και αποτελεσματικότερες, τότε εύλογα η συνολική ιδιωτική δαπάνη θα μπορούσε να μηδενιστεί, προς όφελος των νοικοκυριών.

Πηγή: dimokratianews.gr