“Όταν σε περίμενα…” έγραψε στην μοναδική εικόνα απο την εγκυμοσύνης της που είδε η δημοσιότητα

Πηγή: ilovestyle.com