Πρόκειται για δύο αλλοδαπές, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και άδειες άσκησης επαγγέλματος

Πηγή: proto thema