Ισχυροί κλυδωνισμοί, με πολλούς τίτλους σε σημαντική πτώση.

Πηγή: Capital.gr