Πηγή Εισήγηση για μάσκα σε όλη τη χώρα, τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους, απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός των «πορτοκαλί» νομών, αναστολή των ομαδικών

Πηγή: news.makedonias.gr