Έπειτα από ένα Q&A session στη Σεούλ ο Director του DMC V, o Hideaki Itsuno, σε ερώτηση σχετικά με τη διάρκεια του DMC V αποκρίθηκε ότι αναμένει τη διάρκεια να ανέρχεται στις 15 ώρες. Λίγο μεγαλύτερο δηλαδή από τα προηγούμενα της σειράς, συνήθως 10 -12 ώρες, διάρκεια ικανοποιητική για το είδος τους που επέτρεπε τα πολλαπλά Playthroughs. […]

The post Λίγο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα της σειράς το DMC V appeared first on Busted.gr.

Πηγή: Busted.gr