Στέγαστρο που θα καλύπτει τις θύρες 4-5-6 θα τοποθετηθεί στο…

Πηγή: Onsports.gr