Μετά την παραίτηση του Θεόδωρου Ξεντε, νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Μούδιος.

Πηγή: Εuro2day.gr