“Θέλω να πιστεύω ότι είμαι η βασίλισσα της καρδιάς του”.

Πηγή: ilovestyle.com