Δείτε εικόνες και ποιοι παρευρέθηκαν εκεί

Πηγή: ilovestyle.com