Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιμένουν οι επενδυτές.

Πηγή: Capital.gr