Την εκτίμησή του για την κίνηση του τίτλου παραμονές της εισαγωγής των μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου καταθέτει ο αμερικανικός οίκος. Η σύγκριση με τις τρεις συστημικές και γιατί επιλέγει να μην δώσει σύσταση.

Πηγή: Εuro2day.gr