Εισφορές πολλών ταχυτήτων προβλέπονται από τις αρχές του 2019 και εφεξής για τους απασχολούμενους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οσοι έχουν έως δύο εργοδότες αντιμετωπίζονται ως οιωνεί μισθωτοί, διατηρώντας τις εισφορές στο επίπεδο του 2018, σε αντίθεση με ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με πολλαπλούς εργοδότες, που καταβάλλουν από την αρχή του 2019 μειωμένες εισφορές 13,3% από 20% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγεία.

Πηγή: Kathimerini.gr