Αμφιβολίες για την ικανότητα του ομίλου να απορροφά τις σημαντικές και επαναλαμβανόμενες ζημιές του κατασκευαστικού κλάδου εκφράζει ο διεθνής οίκος. Τι λέει για τις διοικητικές εξελιξεις και την ΑΜΚ.

Πηγή: Εuro2day.gr