Αισιοδοξία για θετικές εκπλήξεις από τα αποτελέσματα των κολοσσών της τεχνολογίας.

Πηγή: Capital.gr